Bạch Dương trên đỉnh của Nhà thứ 8 9

Bạch Dương trên đỉnh của Nhà thứ 8 9

Bạch Dương trên đỉnh của Nhà thứ 8

Từ khoá: Sự hỗ trợ của người khác, giới tính, di sản và thừa kế, thuế, các vấn đề huyền bí, sự kết thúc, tái sinh

Nếu bạn có Leo hoặc Libra đang tăng, sự nhiệt tình tuyệt vời của bạn sẽ tăng cường năng lượng tình dục mạnh mẽ của bạn, và bạn có thể đủ khả năng cho bạn nhiều niềm vui. Với sự trỗi dậy của Virgo, đôi khi bạn có thể cảm thấy bất an với những giai đoạn xáo trộn. Đạt được an lạc nội tâm là thực sự cần thiết; Có lẽ nó sẽ đi qua an ninh tài chính. Với một sao Hỏa được bố trí tốt, Bạch Dương ở đây thích sử dụng hoặc đầu tư các nguồn lực của người khác. Bạn có thể bị bận tâm với cái chết, nhưng ít khi sợ, chỉ đơn thuần là đã sẵn sàng để điều tra nó.

Bạch Dương trên đầu của Nhà thứ 9

Từ khoá: Trí tuệ, triết lý, lý tưởng, giáo dục đại học, những chuyến đi dài, tôn giáo

Nếu Leo nằm trên Ascendant của bạn, Bạch Dương ở đây thường biểu lộ một cách cá nhân và nhiệt tình, thậm chí tiên phong. Bạn có thể đốt cháy những con đường mòn mới trong cách tiếp cận của bạn với cuộc sống. Leo và Aries trine, do đó bạn có thể dễ dàng xác nhận cá tính của bạn trong tất cả các vấn đề nhà 9, trừ khi sao Hỏa là rất yếu hoặc có quá nhiều khía cạnh khó khăn. Du lịch, hoặc bất kỳ con đường mở rộng chân trời của bạn, được hoan nghênh. Nếu bạn có xu hướng hướng tới các nghề luật, bạn có thể làm tốt hơn là luật sư dùng thử hơn là xử lý các khoản thuế hoặc các vấn đề của công ty. Triết lý của bạn sẽ khó có tính giáo điều hoặc truyền thống, vì bạn thích bất cứ thứ gì đưa ra cách tiếp cận mới. Bạn thậm chí có thể là một người không tin hay vô thần hơn là chấp nhận chấp nhận.

 

Loading Facebook Comments ...