Nước Ngoài Archive

Ngay trong ngày 30/4/1975 và những ngày sau đó, hàng loạt đài, báo quốc tế đã tới tấp và long trọng đưa tin về chiến thắng của quân và dân ta, để vừa hòa mình vào niềm vui lớn của nhân dân Việt Nam, vừa thể hiện niềm cảm phục đối với một dân tộc anh hùng.

Phóng viên AP ngày 30/4/1975 viết: Hôm nay, chính phủ Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện Việt Cộng, chấm dứt 30 năm đổ máu. Hàng đoàn lính