Nguyên tắc của ngôi nhà thứ 10 trong ngôi nhà thứ 6

Nguyên tắc của ngôi nhà thứ 10 trong ngôi nhà thứ 6

Người cai trị của ngày thứ 10 vào ngày 6: Khi người cai trị cuộc sống thân thiết của bạn ở trong nhà, công việc của bạn thường xuyên hơn không trở thành cuộc sống chuyên nghiệp của bạn.Bạn có thể là một người làm kế toán để trả tiền thuê, Học tập, làm bài kiểm tra và trở thành một CPA.Hãy giống như một trong những khách hàng của chúng tôi, làm việc như một thư ký trong một văn phòng bất động sản, bán hàng của bạn và sau đó môi giới của bạn thi, trở thành một nhà môi giới có giấy phép, kiếm tiền tốt và nó kết thúc ovvning Văn phòng bất động sản của riêng bạn Khách hàng này có Capricorn ở ngôi nhà thứ mười và sao Thổ ở Thiên Bình trong sao Mộc kết hợp lần thứ 6. Mặt trời của cô ấy là trong Capricorn trong ngôi nhà thứ I. Như bức ảnh hành tinh này cho biết, cô ấy rất tham vọng, rất chăm chỉ và Với Jupiter liên quan, không hài lòng với “chỉ” được một nhà môi giới!

Kể từ ngày thứ 6 cũng là nhà sức khoẻ

Kể từ ngày thứ 6 cũng là nhà sức khoẻ, nhiều bác sĩ và bệnh viện của bệnh viện có vị trí này, cũng như những người tham gia vào lĩnh vực dinh dưỡng hoặc vệ sinh. Đôi khi bạn không theo đuổi sự nghiệp, nhưng hãy tận hưởng Dịch vụ và vị thế của bạn trong cộng đồng được hướng tới làm việc trong các vấn đề địa phương và cộng đồng. Bạn có thể có một sự nghiệp trong Dịch vụ quân sự, như Dwight D. Eisenhower. Ở đây chúng tôi có sĩ quan quân đội, tổng tư lệnh chiến tranh vĩ đại và cuối cùng là Tổng thống Mỹ, người đã phục vụ chính phủ của ông ta bằng nhiều cách. Capricorn Midheaven của ông được cai trị bởi sao Thổ ở Virgo trong bộ ba thứ ba sao Hỏa trong Capricorn trong lOth.

Loading Facebook Comments ...