Băng tải lưới chịu nhiệt Archive

Băng tải lưới chịu nhiệt PTEF

Băng tải lưới chịu nhiệt được làm bằng vật liệu polytetrafluoroethylene được viết tắt làn PTFE và bông thủy tinh với khả năng chịu nhiệt cao, tính mềm