Tìm hiểu chế độ thai sản áp dụng ở nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lao động nữ khi sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Bạn dự sinh vào tháng 4/2017 vậy 12 tháng trước khi sinh con của bạn được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

+ Nếu tháng sinh không đóng bảo hiểm thì 12 tháng trước khi sinh con của bạn là từ tháng 4/2016 đến 3/2017;

+ Nếu tháng sinh bạn đóng bảo hiểm thì 12 tháng trước khi sinh con của bạn là từ tháng 5/2016 đến 4/2017.

Kết quả hình ảnh cho Trên đây là giải đáp về chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài.

Theo đó, dù thuộc trường hợp nào trong 2 trường hợp trên, bạn đều tham gia bảo hiểm xã hội được trên 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi sinh con nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà không xét việc bạn sinh con trong nước hay ngoài nước.

Về hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH/2016 như sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội (nếu đã nghỉ việc ở công ty);

– Giấy khai sinh (bản sao) nếu giấy khai sinh do cơ quan nước ngoài cấp thì phải có thêm bản dịch có công chứng.

– Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản do người sử dụng lập theo mẫu C70a – HD (do người sử dụng lao động lập nếu đang làm việc khi sinh con);

Như vậy:

Bạn sinh con ở nước ngoài vẫn được hưởng chế độ thai sản khi nộp đầy đủ các giấy tờ trên.

Trên đây là giải đáp về chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài.

Loading Facebook Comments ...